Anmälan till ST-kurs

ST-kurs för Pediatrisk dermatologi

Nya Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Kursplats: 9 maj – 11 maj 2022

Sista anmälningsdatum har nu passerats.

Vid eventuella frågor kontakta Tove Kaldensjö (tove.kaldensjo@regionstockholm.se).