Anmälan till ST-kurs

ST-kurs Arbets- och miljödermatologi för ST-läkare

7–10 november 2022, Skåne Universitetssjukhus, Malmö Info: Tina Lejding (Tina.Lejding@skane.se)

Sista anmälningsdatum har nu passerats.

Vid eventuella frågor kontakta Tina Lejding (Tina.Lejding@skane.se).