Anmälan till ST-kurs

ST-kurs: Diagnostik och behandling av hudtumörer

25-29 september 2023 - Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg

Sista anmälningsdatum har nu passerats.

Vid eventuella frågor kontakta Eva Johansson (eva.dermis@gmail.com).